Druhy omietok

Jednotlivé omietky sa líšia podľa druhu použitého spojiva:

  • minerálne omietky – minerálne spojivá (dlhá životnosť, veľmi dobrá paropriepustnosť, nehorľavosť)
  • akrylátové omietky – spojivá na báze polymérov (nízka nasiakavosť, dobrá paropriepustnosť vodných pár, vodoodpudivosť, flexibilita, odolnosť proti deformácií podkladu, ihneď spracovateľná – pastovitá forma)
  • silikátové omietky – spojivá na báze vodných roztokov kremičitanu draselného a disperzie polymérov (vodoodpudivosť, odolnosť proti znečisteniu a mikroorganizmom, veľmi dobrá paropriepustnosť, odolnosť proti poveternostným vplyvom)
  • silikónové omietky – spojivá na báze kombinácie silikónových živíc a akrylátových živíc (veľmi dobrá paropriepustnosť, vysoká vodoodpudivosť, odolnosť proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, dlhodobá stálosť farieb)
  • silikátovo-silikónové omietky – spojivá na báze vodných roztokov kremičitanu draselného a silikónových živíc (dlhá živostnosť, vodoodolnosť, vysoká prídržnosť k podkladu, veľmi dobrá paropriepustnosť)
  • mozaikové omietky – na zhotovovanie ozdobných farebných omietok, odolná proti poveternostným vplyvom, znečisteniu, UV žiareniu a mechanickému poškodeniu

Štruktúry omietok

Ryhovaná omietka

Ryhovaná omietka Ryhovaná omietka

Hladená omietka

Hladená omietka Hladená omietka

Mozaiková omietka

Mozaiková omietka Mozaiková omietka Mozaiková omietka Mozaiková omietka

Minerálna omietka

Minerálna omietka