Prečo zatepľovať

Prečo zatepľovať?

Priemerná slovenská domácnosť spotrebuje asi 60% z celkového množstva energie na vykurovanie. Táto energia postupne uniká do vonkajšieho prostredia jednotlivými stavebnými konštrukciami (obvodovými stenami, stropnými a strešnými konštrukciami, oknami, či dverami). Treba poznamenať, že úplne zabrániť tepelným stratám je nemožné, ale dajú sa výrazne znížiť. Donedávna stavané domy bez zateplenia spotrebujú 15-20 m3 plynu na 1 m2 celkovej plochy obalového plášťa za 1 rok .Domy zateplené podľa najnovších platných európskych noriem spotrebujú 6 – 12 m3 plynu na 1 m2 celkovej plochy obalového plášťa za 1 rok.

Aký rozdiel je medzi zateplením polystyrénom a minerálnej vaty ?

Najdôležitejšie vlastnosti penového polystyrénu

Penový polystyrén neabsorbuje vlhkosť a nestráca tak svoje tepelné izolačné vlastnosti. Neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky. Je veľmi ľahký a má dobré mechanické vlastnosti (pevnosť v ťahu cca 80 kPa a pevnosť v tlaku cca 130 kPa). Zvuková izolácia nie je vysoká. Nízky je súčiniteľ prestupu vodných pár: cca 12 x 10-6 g/(mhPa). Teploty vyššie ako +80°C a väčšina organických rozpúšťadiel penový polystyrén poškodzujú. V systéme ETICS je možné použiť penový polystyrén spľňajúci požiadavky EN 13163:2004 pre CS(10)70 alebo CS(10)100. Materiál tepelnej izolácie nesmie šíriť oheň, tzn. musí byť samozhášavý so stabilnými rozmermi potvrdenými výrobcom (po určitej dobe). Dosky rozmerov 100 x 50 cm.

Najdôležitejšie vlastnosti minerálnej vlny

Minerálna vlna je odolná proti vysokým teplotám (vlákna z prírodných hornín sa začnú taviť po dvoch hodinách pri teplotách vyšších ako +1000 °C). Tepelný odpor pojív a hydrofóbnych látok (prídavné látky) je menej priaznivý. Minerálna vlna je klasifikovaná ako nehorľavý materiál a je odolná proti väčšine chemických látok. Súčiniteľ prestupu vodných pár je veľmi vysoký: cca 480×10–6 g/(mhPa) – zaručuje priamosť prestupu vodných pár. Vyššie zmienené hydrofóbne látky limitujú schopnosť vody vzlínať sa a ďalej absorpciu vodných pár obsiahnutých vo vzduchu. Dosky minerálnej vlny sú značne ťažké, majú malú tuhosť a relatívne nízku pevnosť. Zaťaženie spôsobujúce 10% deformáciu, je cca 40 kPa. Vlákenná štruktúra dosky dodáva stenám dobrú akustickú izoláciu. V systémoch ETICS môžu byť použité minerálne vlny, ktoré spľňajú požiadavky normy EN 13162:2004 pre CS(10)40 (zaťaženie spôsobujúce 10% deformáciu minerálnej vlny, je min. 40 kPa). V systémoch ETICS sa používajú dva druhy minerálnej vlny. Ide o minerálnu vlnu s pozdľžnou orientáciou vlákien (hustota 120 až 160 kg/m3, pevnosť pri rozlomení kolmo na plochu dosky >10 kPa); dosky s rozmermi 50 cm × 100 cm, alebo o dosky s kolmou orientáciou vlákien (hustota 80 až 120 kg/m3). Vďaka tvaru (obvyklé rozmery sú 20 × 120 cm) sa týmto doskám väčšinou hovorí lamelové.