Teplotechnický výpočet

Náš technický poradca Vám vypracuje kompletné tepelnotechnické posúdenie objektu podľa príslušných noriem s návrhom optimálneho zatepľovacieho systému. Okrem toho pre Vás vypočíta tepelné straty a potrebu tepla na vykurovanie podľa slovenských technických noriem.
Všetky teplotechnické výpočty sú realizované v profesionálnom programe pre projektantov. Výsledná technická dokumentácia Vám pomôže vybrať pre Vašu stavbu ten správny zatepľovací systém, ktorý vylúči vznik plesní a iných problémov. Zároveň Vám poskytne reálnu predstavu o úsporách energie ako aj podklad pre zhodnotenie efektivity a návratnosti Vašej investície.

V prípade záujmu kontaktujte Ing. Pirocha – e-mail: piroch@izolacne-systemy.sk, telefón: 0948 041 731.